Werknemer meldt zich opnieuw ziek na eerdere ziekteperiode van 104 weken. Wat nu, moet je het loon weer doorbetalen tijdens deze nieuwe ziekteperiode

Door: Natascha Schenk

Eén van je beste werknemers is 104 weken ziek geweest. Ze heeft zo veel kennis en ervaring dat je haar graag wilt behouden. Ze blijft daarom ook na die 104 weken bij je werken. Maar wat als ze opnieuw ziek wordt? Moet je haar dan opnieuw 104 weken loon doorbetalen?

Recht op loon tijdens ziekte
Als een werknemer al eens 104 weken ziek is geweest, bij jou in dienst blijft en vervolgens opnieuw ziek wordt, moet je het loon doorbetalen als:
* zij haar eigen werk volledig heeft hervat en dat minimaal vier weken heeft volgehouden; of als
* zij ander passend werk is gaan doen en dat passende werk de “nieuw bedongen arbeid” is geworden.

Volledig herstel
In een uitspraak van vorige week heeft de rechtbank Limburg nog eens bevestigd dat bij volledige werkhervatting in het eigen werk, een nieuwe ziekmelding (ná minimaal vier weken) leidt tot een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van maximaal 104 weken.

Nieuw bedongen arbeid – expliciet
“Nieuw bedongen arbeid” betekent dat de afgesproken werkzaamheden zijn gewijzigd. Dat kan op twee manieren:
* stilzwijgend; of
* expliciet.

Een expliciete wijziging is aan de orde wanneer je een nieuwe arbeidsovereenkomst tekent en daarin afspreekt dat jouw werkzaamheden veranderd zijn.

Nieuw bedongen arbeid – stilzwijgend
Een stilzwijgende wijziging van “passende arbeid” naar “nieuw bedongen arbeid” is moeilijker vast te stellen. Ook daar deed de rechtbank Limburg recent nog een uitspraak over. Volgens de rechtbank gaat het daarbij om de vraag of één van de partijen er “gerechtvaardigd op mocht vertrouwen” dat de passende arbeid, de nieuw bedongen arbeid is geworden.

Daarbij kijkt de rechter onder andere naar:
* hoe lang zijn de passende werkzaamheden verricht;
* is de passende arbeid verricht met het oog op terugkeer in de oude functie of heeft dat doel geen rol (meer) gespeeld;
* staat de aard en omvang van de verrichte arbeid tussen partijen ter discussie.

No-risk tip!
Is na 104 weken ziekte een WIA-uitkering toegekend? Dan is er bij een nieuwe ziekmelding recht op een ZW-uitkering op grond van de no-riskpolis. Bij toekenning daarvan speelt de vraag of sprake is van nieuw bedongen arbeid géén rol. Ook is toekenning van de no-risk géén “teken” dat sprake is van nieuw bedongen arbeid. Dat oordeelde het Gerechtshof enkele jaren geleden al. Je kunt dus zonder risico de no-risk aanvragen bij hernieuwde uitval.

En vergeet niet dat de oorzaak van de ziekmelding niet relevant is! Valt werknemer ziek uit met een nieuwe oorzaak? Dan kan alsnog no-risk worden toegekend.

Meer achtergrondinformatie?
Wil je de uitspraken nalezen waarnaar ik verwijs? Dat kan hier:
* uitspraak rechtbank Limburg mbt recht op loon na vier weken volledig herstel in eigen werk: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2023:5737 (r.o. 4.7)
* uitspraak rechtbank Limburg mbt aspecten bij nieuw bedongen arbeid: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2023:740 (r.o. 5.6)
* uitspraak Gerechtshof mbt no-risk en nieuw bedongen arbeid: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1985 (r.o. 6.5 tot en met 6.8)