Werknemer verschijnt niet bij casemanager van ZW eigenrisicodrager, wat nu?!

Door: Natascha Schenk

Krijg je een ZW-uitkering van jouw ex-werkgever omdat hij ZW eigenrisicodrager is? Dan heb je ook na het eindigen van het dienstverband nog verplichtingen richting jouw ex-werkgever. Als de ex-werkgever een casemanager inschakelt om de re-integratie te begeleiden, moet je daaraan in principe meewerken. Maar wat als je niet verschijnt op een afspraak met de casemanager? Kan de ex-werkgever er dan voor zorgen dat je gekort wordt op je ZW-uitkering?

Situatie
Ex-werknemer krijgt een uitnodiging om op 13 december 2021 een gesprek te voeren met de casemanager die is ingeschakeld door de ZW ERD. De ex-werknemer verschijnt daar, zonder reden, niet. De ZW ERD laat het er niet bij zitten en twee dagen later dient hij een verzoek in bij het UWV om een maatregel op te leggen.

UWV
Omdat de ZW ERD zelf geen maatregelen mag opleggen, wordt het UWV erbij betrokken. Het UWV besluit een maatregel op te leggen en de ZW-uitkering gedurende twee maanden te verlagen met 5%.

Rechtbank
De ex-werknemer is het niet eens met deze maatregel en gaat in bezwaar en beroep. Op de zitting stelt de rechtbank vast dat het niet verschijnen op een gesprek met de casemanager géén schending van een verplichting uit de ZW is.

Daarbij overweegt de rechtbank dat het UWV een maatregel kan opleggen als de ex-werknemer zich niet houdt aan voorschriften die bedoeld zijn om te controleren of hij daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Maar een gesprek met de casemanager kan niet bedoeld zijn voor zo’n controle, aldus de rechtbank. Het is niet aan de casemanager om iets te vinden van (de mate van) arbeidsongeschiktheid.

Tip!
De rechtbank vindt dat het niet verschijnen bij de casemanager geen overschrijding is van de controlevoorschriften als bedoelt in artikel 39 lid 2 ZW. Het niet verschijnen bij de bedrijfsarts is dat wél. Het is daarom verstandig de ex-werknemer zo snel mogelijk, na het niet verschijnen bij de casemanager, op te roepen bij de bedrijfsarts. Verschijnt hij daar ook niet? Dan kun je het UWV verzoeken een maatregel op te leggen.

Een andere optie is dat je het UWV verzoekt een maatregel op te leggen op een andere grond (dus niet op grond van de controlevoorschriften). Je kunt daarbij denken aan overschrijding van de re-integratieverplichting op grond van artikel 29g ZW en artikel 45 lid 1 sub k ZW.  Laat je hierover wel goed informeren voordat je hieraan begint zodat je de kans van slagen goed kunt inschatten!

Uitspraak nalezen?
Wil je de uitspraak van de rechtbank nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:4485.