WGA-uitkering zelf ontvangen of toch via de werkgever, wat is voordeliger?

Door: Natascha Schenk

Krijg je na twee jaar ziekte een WGA-uitkering van het UWV maar blijf je ook in dienst bij jouw werkgever? Dan kun je ervoor kiezen de WGA-uitkering via de werkgever te ontvangen. Maar waarom zou je dat doen? Je kunt de uitkering tenslotte ook rechtstreeks van het UWV krijgen.

Keuze
De WGA-uitkering wordt aan jou persoonlijk toegekend. Dat betekent dat de uitkering in principe aan jou rechtstreeks wordt betaald. In artikel 67 lid 4 Wet WIA staat dat je ook een ander mag machtigen om de uitkering namens jou te ontvangen. Op grond van deze bepaling kun je er dus voor kiezen de uitkering over te laten maken aan de werkgever. De werkgever kan de uitkering dan, samen met jouw loon voor de uren die je nog werkt, aan jou betalen.

Arbeidskorting
Arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Door de arbeidskorting hoef je minder loonheffing te betalen aan de Belastingdienst. Dit is dus gunstig.

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van je leeftijd en je arbeidsinkomen. Omdat een WGA-uitkering wordt gezien als “loon uit vroegere dienstbetrekking” wordt deze niet in de berekeningsgrondslag voor de arbeidskorting betrokken. Over de WGA-uitkering heb je dus geen recht op arbeidskorting.

Uitzondering
In het Handboek Loonheffingen maakt de Belastingdienst echter een uitzondering daarop. Een WGA-uitkering die via de werkgever wordt betaald, wordt gezien als “loon uit tegenwoordige arbeid” en wél betrokken in de berekeningsgrondslag voor de arbeidskorting.

Dit kan dus reden zijn om de WGA-uitkering via de werkgever te ontvangen en niet rechtstreeks van het UWV. Op die manier heb je namelijk, ook over de WGA-uitkering, recht op arbeidskorting. Je hebt dus een fiscaal voordeel in dat geval. Dat voordeel kan oplopen tot honderden euro’s per jaar!

Nieuwe rechtspraak!
Het Gerechtshof Den Haag heeft vorige week geoordeeld dat deze werkwijze niet eerlijk is ten opzichte van de werknemers die de WGA-uitkering zelf ontvangen. Zij missen de arbeidskorting en dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het Gerechtshof oordeelde daarom dat de betrokkene in deze zaak tóch recht had op de arbeidskorting, ondanks dat de WGA-uitkering rechtstreeks van het UWV ontvangen werd en niet via de werkgever.

Tip!
1. De machtiging waarmee je het UWV toestemming geeft om de uitkering aan de werkgever te betalen, kun je op ieder moment weer intrekken. Het is dus niet een keuze die je eenmaal maakt en daarna niet meer kan aanpassen.
2. Wil je meer weten over de arbeidskorting en of je daarop (op grond van de nieuwe rechtspraak) aanspraak kan maken? Schakel dan een financieel adviseur in. Die kan je er vast meer over vertellen.
3. Wil je discussie over de arbeidskorting voorkomen? Laat dan de WGA-uitkering via de werkgever betalen.

Meer weten? Wil je de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2023:370

Meer lezen over de arbeidskorting? Lees dan verder op deze pagina van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/

Ben je geïnteresseerd in deze problematiek rondom de arbeidskorting en WGA-uitkeringen? Dan is wellicht dit artikel van Salaris Vanmorgen ook interessant: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/12/05/arbeidsongeschikte-krijgt-netto-kwart-minder-dan-werkende/#:~:text=Het%20kabinet%20wil%20dat%20werken,en%20netto%20niet%20zo%20groot