WIA-beoordelingen door een arts die (nog) geen verzekeringsarts is, kan dat?

Door: Natascha Schenk

Met het tekort aan verzekeringsartsen is de kans steeds groter dat je een basisarts of verzekeringsarts-in-opleiding treft bij het UWV. Het is gebruikelijk dat de rapportage van die arts mede-ondertekend wordt door een geregistreerd verzekeringsarts. Maar hoe zorgvuldig is dat “mede-ondertekenen”? En krijgt de geregistreerd verzekeringsarts daarvoor wel voldoende tijd?

Juridisch kader
De hoofdregel is dat bij een WIA-beoordeling het medisch onderzoek wordt gedaan door een geregistreerd verzekeringsarts.

Uitzondering primaire beoordeling
De Centrale Raad vindt de volgende werkwijze (contraseign genoemd) van het UWV voldoende zorgvuldig:
* betrokkene heeft een spreekuurcontact met een niet geregistreerde verzekeringsarts; en
* die niet geregistreerde verzekeringsarts maakt op basis daarvan een rapportage; en
* die rapportage wordt getoetst, akkoord bevonden en mede-ondertekend door een geregistreerd verzekeringsarts.

Bezwaarprocedure
Ga je in bezwaar tegen de primaire WIA-beoordeling en betwist je daarbij de medische grondslag? Dan kan niet volstaan worden met het zogenaamde contraseign. Dan geldt als uitgangspunt dat je contact hebt met een geregistreerd verzekeringsarts. 

Zorgvuldig?
Hoewel de Centrale Raad het contraseign wél zorgvuldig vindt, blijkt uit een recente uitspraak van het Tuchtcollege dat de geregistreerd verzekeringsarts slechts ongeveer 10 minuten tijd krijgt om een rapport in het kader van de supervisie te beoordelen. Dat is weliswaar niet onmogelijk, maar of het zorgvuldig is…

Meer weten hierover?

De hoofdregel mbt inzet van de geregistreerd verzekeringsarts is neergelegd in artikel 6 Wet WIA en artikel 3 en 4 Schattingsbesluit.

Rechtspraak mbt contraseign in primaire fase:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3356 (r.o. 4.1.1)
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:39 (r.o. 4.1 t/m 4.3)

Rechtspraak mbt contraseign in bezwaarfase:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1491 (r.o. 4.4)
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:3550 (r.o. 5.3)

Uitspraak Tuchtcollege waarin de gemiddelde tijd per dossier wordt genoemd:
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2022/ECLI_NL_TGZRZWO_2022_8 (r.o. 5.3)