Verschil tussen FML van de UWV-verzekeringsarts en die van de bedrijfsarts

Door: Natascha Schenk

Als je ziek bent, vult de bedrijfsarts vaak een functionele mogelijkheden lijst (FML) in. Daarop schrijft de bedrijfsarts welke beperkingen voor arbeid er zijn. Bij de WIA-beoordeling stelt de UWV-arts ook een FML op. Het komt vaak voor dat die afwijkt van de FML van de bedrijfsarts. Mag dat eigenlijk wel?

Doel
Natuurlijk kan een verschil op de FML te maken hebben met wijzigingen in de belastbaarheid. Maar ook bij gelijkblijvende medische omstandigheden is er regelmatig verschil tussen de beide FML-en. De Centrale Raad vindt dat geen reden om de FML van het UWV als “fout” te bestempelen. Ook de rechtbank Amsterdam herhaalde dat recent nog eens. Reden daarvoor is dat beide FML-en een ander doel dienen. De FML van de bedrijfsarts is bedoelt om de re-integratiemogelijkheden in kaart te brengen en de FML van de UWV-arts om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen.

Taak
Bovendien volgt uit rechtspraak van de Centrale Raad dat het op de eerste plaats uitsluitend de taak is van de UWV-arts om de beperkingen in kaart te brengen en vast te leggen in een FML.

Motivering
De UWV-arts is niet verplicht uit te leggen waarom hij afwijkt van de FML van de bedrijfsarts. Let op! Dit geldt alleen bij de WIA-beoordeling. Als het gaat om de beoordeling van het reintegratiedossier, schrijft de Werkwijzer Poortwachter voor dat de UWV-arts altijd in overleg moet met de bedrijfsarts als hij het niet eens is met zijn visie.

Actualiteiten
Vanaf 1 september 2021 zou het oordeel van de bedrijfsarts leidend worden bij de beoordeling van de reintegratie-inspanningen (dus NIET bij de WIA-beoordeling). Het wetsvoorstel waarmee dit geregeld zou worden, is controversieel verklaard. Het wetsvoorstel is dus nog niet in werking getreden.

Achtergrondinformatie

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7858

Wil je meer lezen over de verschillen tussen de FML-en van de bedrijfsarts en de UWV-arts? Bekijk dan deze uitspraken eens:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:132
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:58
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2949
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:2581
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7039

De verplichting van de UWV-arts om in het kader van de reintegratiebeoordeling contact op te nemen met de bedrijfsarts lees je terug in artikel 12.1 van de Werkwijzer Poortwachter.

Meer weten over het wetsvoorstel om het oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV-toets? Bekijk dan deze documenten: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35589_leidend_maken_van_het_advies

J

Z