WIA-uitkering geweigerd? In bezwaar! Maar wat doe je in de tussentijd?

Door: Natascha Schenk

Als je het niet eens bent met de weigering van je WIA-uitkering kun je binnen zes weken bezwaar indienen. Maar wat doe je in de tussentijd? Een WW-uitkering aanvragen lijkt vreemd omdat je juist vindt dat je niet kunt werken (daarom ga je ook in bezwaar tegen de WIA-beslissing). Toch kán het wel: een WW-uitkering aanvragen terwijl je in bezwaar gaat tegen de WIA-weigering. Maar dan moet je wel weten wat je wél en niet moet doen.

Beschikbaar
Om een WW-uitkering te krijgen, moet je beschikbaar zijn voor arbeid. Dat is lastig als je in de WIA-bezwaarprocedure claimt dat je beperkingen hebt en misschien wel helemaal niet kunt werken. Volgens de Centrale Raad moet jouw beschikbaarheid echter uit “houding en gedrag” blijken. Het enkele feit dat je in bezwaar gaat tegen de WIA-weigering is geen reden om aan te te nemen dat je niet beschikbaar bent voor arbeid.

Doen
Zorg ervoor dat je voldoet aan de WW-verplichtingen. Solliciteer voldoende en schrijf je in als werkzoekende. Krijg je passende arbeid aangeboden, probeer dat dan.

Niet doen
Vul niet in op je WW-aanvraag: “Ik ben afgewezen voor de WIA-uitkering. Ik kan nog niet werken en heb geen inkomen”. De Centrale Raad oordeelde daarover eerder al dat dit terecht leidde tot een weigering van de WW-uitkering.

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West Brabant kan worden afgeleid dat de enkele telefonische melding van een betrokkene dat hij ziek is, nog niet voldoende is om de WW-uitkering te weigeren. De rechtbank vindt dat het UWV in dat geval nadere uitvraag moet doen naar de feitelijke beschikbaarheid van betrokkene. Mijn advies zou zijn om zelf ook pro-actief aan te geven dat je beschikbaar bent voor passend werk. Daarmee voorkom je een hoop problemen met de WW-aanvraag.

Tip!
Sta je iemand bij tijdens een WIA-bezwaarprocedure? Adviseer de betrokkene dan een WW-uitkering aan te vragen (als de WIA geweigerd is en er nog WW-rechten zijn). Leg uit dat het niet verstandig is om op het WW-aanvraagformulier in te vullen dat je nog ziek bent. Help desnoods met de WW-aanvraag zodat je niet geconfronteerd wordt met een WW-weigering en een bezwaarprocedure daartegen.

Meer weten?
Uitspraak van de Centrale Raad nalezen over weigering WW na melding “ik kan nog niet werken…” nalezen? Dat kan hier:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:1459

Daarin lees je dat de betrokkene nog is gebeld door het UWV en dat namens betrokkene is bevestigd dat zij nog ziek is. Dat heeft haar zaak zeker geen goed gedaan. Daar kwam nog bij dat zij zich ook niet had ingeschreven als werkzoekende. Dat opgeteld bij haar verklaringen op de WW-aanvraag maakte dat het UWV er vanuit mocht gaan dat uit “houding en gedrag” voldoende is gebleken dat betrokkene niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West Brabant lezen? Die vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:3105 (r.o. 9).