Zelf ontslagnemen omdat je werksituatie ziekmakend is. Is dat verstandig?

Door: Natascha Schenk

Je bent ziek en je voelt aan alles dat je niet beter wordt zolang je op dezelfde plek blijft werken. De situatie op de werkvloer is zo slecht voor je gezondheid dat je besluit ontslag te nemen. Maar wat nu? Krijg je een uitkering van UWV?

Geen WW-uitkering
Een werknemer nam ontslag tijdens ziekte omdat: “kon het werk niet meer aan en de sfeer was niet van dien aard discriminatie onder de collega’s te veel stress en geen vervoer meer om de baan te behouden”.

UWV weigerde vervolgens een WW-uitkering toe te kennen omdat sprake was van verwijtbare werkloosheid. Hij had namelijk ontslag genomen terwijl dat niet nodig was.

Centrale Raad
De Centrale Raad is het met het UWV eens. Het uitgangspunt is namelijk dat je verwijtbaar werkloos bent als je zelf ontslag neemt. Dat is alleen anders als “aan de voortzetting van het dienstverband zodanige bezwaren zijn verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd”. Het ligt op de weg van de werknemer om aannemelijk te maken dat deze uitzondering zich voordoet.

Dat lukt de werknemer in deze zaak niet. Hij kon namelijk niet onderbouwen dat zijn gezondheidsproblemen zodanig waren dat hij niet meer in dienst kon blijven.

Bedrijfsarts
Deze werknemer had, volgens de rechtbank, contact op moeten nemen met de bedrijfsarts als hij van mening was dat hij het werk niet meer kon verrichten. Het had op zijn weg gelegen om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te gaan en zijn medische klachten voor te leggen.

Huisarts
In een eerdere zaak bij de Centrale Raad nam een werknemer ontslag vanwege een ziekmakende werksituatie omdat de huisarts dat zou hebben geadviseerd. De huisarts schreef in een brief dat werknemer drie opties had: ziek melden, door blijven werken of ontslag nemen.

Werknemer koos voor ontslagname maar stond vervolgens met lege handen. Zijn WW-uitkering werd namelijk geweigerd. Ook voor deze werknemer gold dat hij niet aannemelijk kon maken dat voortzetting van het dienstverband niet van hem kon worden gevergd. Zelfs de verklaring van de huisarts was daarvoor niet voldoende.

Geen ZW-uitkering
Een ZW-uitkering wordt in deze gevallen ook niet toegekend omdat je een benadelingshandeling pleegt wanneer je tijdens ziekte je baan opzegt.

Tip!
Ontslag nemen omdat je werkomgeving ziekmakend is, is geen route die ik snel zou aanbevelen. Het leidt in vrijwel alle gevallen tot verwijtbare werkloosheid en dus tot weigering van de WW. Hoe begrijpelijk het soms ook is, ontslagname biedt zelden een goede oplossing. Tenzij je geen uitkering nodig hebt uiteraard.

Beëindiging van het dienstverband mét behoud van WW-rechten is in feite alleen mogelijk wanneer je kunt aantonen dat er een (acute) medische noodzaak voor de beëindiging is. De kans dat dit aannemelijk gemaakt kan worden is klein. Laat je dus goed informeren over de andere opties!

Meer lezen?
Uitspraak van de Centrale Raad nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1633

Uitspraak van de Centrale Raad nalezen m.b.t. verklaring c.q. advies van de huisarts? Die uitspraak vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2846