Ziekmelding niet volgens de regels gedaan, wat kun je als werkgever doen?

Door: Natascha Schenk

Met veel aandacht en zorg heb je een verzuimprotocol opgesteld. Daarin heb je onder andere geregeld hoe, wanneer en bij wie een werknemer zich ziek moet melden. Maar wat nu als de werknemer zich niet volgens die regels ziek meldt? Mag je zijn afwezigheid dan bestempelen als “ongeoorloofd verzuim”?

Verplicht?
Allereerst is het van belang om te weten of een ziekmelding überhaupt verplicht is om recht te hebben op loon tijdens ziekte. Het Gerechtshof Den Haag heeft jaren geleden al geoordeeld dat dit niet het geval is. Ook zonder formele ziekmelding kun je recht hebben op loon tijdens ziekte.

Wel op de hoogte
Een werkgever die zijn werknemer op staande voet ontsloeg (mede) omdat de ziekmelding niet volgens de regels had plaatsgevonden, kreeg recent de deksel op de neus bij de rechtbank Den Haag. De werkgever was namelijk wél op de hoogte van de (medische) reden van de afwezigheid van de werknemer. De rechtbank oordeelt dat het op de weg van de werkgever had gelegen om een bedrijfsarts in te schakelen en de ziekmelding te controleren. Hij wist immers dat er iets medisch aan de hand was met de werknemer. Dat de ziekmelding niet op de juiste wijze was gedaan, doet daar niets aan af. Van ongeoorloofd verzuim was dus geen sprake.

Belang werkgever
Natuurlijk is het voor de werkgever belangrijk dat de regels rondom de ziekmelding worden gevolgd. Zo zorgt de werkgever ervoor dat hij tijdig maatregelen kan treffen zodat het werk door kan gaan. Dat kan hij echter ook als de ziekmelding op een andere manier wordt gedaan dan in het verzuimprotocol is opgenomen. Zo werd jaren geleden al geoordeeld dat een ziekmelding via Whatsapp (wat niet de voorgeschreven wijze is) ook rechtsgeldig kan zijn.

Tip!
Anders dan je wellicht zou denken na het lezen van deze post, is het tóch zinvol om regels over de ziekmelding op te nemen in het verzuimprotocol. Wanneer een werknemer zich daar veelvuldig niet aanhoudt, kan dat namelijk in sommige gevallen wél een ontslag rechtvaardigen. 

Meer lezen hierover?

Wil je de uitspraken nalezen waarnaar ik verwijs in deze blog? Dat kan!