Nieuws

Beste lid van het EB-register,

De Goudse heeft  in samenwerking met AssurantieMagazine (AM) onderzoek gedaan naar de uitdagingen of belemmeringen waar risicoadviseurs tegenaan lopen. En gekeken welke tips ervaren risicoadviseurs aan beginnende adviseurs kunnen geven. Tot de doelgroep van het onderzoek behoorden onafhankelijk adviseurs, dus niet werkzaam bij een bank of verzekeraar.

In onderstaande link staat de uitslag van betreffend onderzoek:

Ik wens u veel leesplezier toe.

AM28_Special_onderzoek_Goudse.pdf