Raad van Advies

Alle activiteiten van het EB en Verzuim register staan onder toezicht van de Raad van Advies. De Raad van Advies is een team van belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, imago, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Leden van de Raad van Advies zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij Employee Benefits en Verzuim.

De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

 • Mevrouw L.R.J.M. Niemeijer-Denisse RCDI RVI EBP, Relatiemanager, Loyalis
 • De heer J.C. de Champs RCDI EBP RVI, Consultant, Loyalis
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Personal & Corporate Finance, Avans+
 • Mevrouw J.F. Wiersma, Manager D(uurzame) I(nzetbaarheids) diensten, a.s.r. re-integratie en diensten
 • De heer drs. E.N. Ouwerkerk MSc GRMC RVI, CCO bij Coface

College van Leerdoelen

Het College van Leerdoelen heeft zich ten doel gesteld de actualiteiten op het gebied van employee benefits en verzuim te vertalen naar concrete leerdoelen. Zij adviseren de opleidingsinstituten een concrete vertaalslag te maken tussen de actualiteiten in de praktijk en het onderwijsprogramma.

Het College van Leerdoelen is als volgt samengesteld:

 • De heer S. Boltjes MSc, Senior Human Resources Manager, Nationale Nederlanden
 • De heer J.J.H. Kotte RVI EBP, directeur Levers ter Braak
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Personal & Corporate Finance, Avans+
 • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, directeur Avans+

Examencommissie

De examencommissie heeft zich ten doel gesteld het niveau van het examen te bewaken overeenkomstig de leerdoelen.

De examencommissie is als volgt samengesteld:

 • De heer S. Boltjes MSc, Senior Human Resources Manager, Nationale Nederlanden
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Personal & Corporate Finance, Avans+
 • Mevrouw T.T. Doove, opleidingsmanager Avans+/Instituut Scire
 • De heer A.A.J.P.M. Uiterwaal, eigenaar Uiterwaal P&O B.V.