Raad van Advies

Alle activiteiten van het EB en Verzuim register staan onder toezicht van de Raad van Advies. De Raad van Advies is een team van belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, imago, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Leden van de Raad van Advies zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij Employee Benefits en Verzuim.

De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

 • Mevrouw L.R.J.M. Niemeijer-Denisse RCDI RVI EBP, Relatiemanager Loyalis
 • De heer J.C. de Champs RCDI EBP RVI, Consultant Loyalis
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Avans+/ Instituut Scire
 • Mevrouw J.F. Wiersma, Manager Consultancy Loyalis Kennis en Consult
 • De heer E.N. Ouwerkerk, Managing Director Aon Global Client Network & Far East Group/Japan Global Solutions Aon Nederland

College van Leerdoelen

Het College van Leerdoelen heeft zich ten doel gesteld de actualiteiten op het gebied van employee benefits en verzuim te vertalen naar concrete leerdoelen. Zij adviseren de opleidingsinstituten een concrete vertaalslag te maken tussen de actualiteiten in de praktijk en het onderwijsprogramma.

Het College van Leerdoelen is als volgt samengesteld:

 • De heer S. Boltjes MSc, Project and Change Manager Nationale Nederlanden
 • De heer J.J.H. Kotte EBP, directeur Levers ter Braak
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Avans+/ Instituut Scire
 • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, directeur Avans+

Examencommissie

De examencommissie heeft zich ten doel gesteld het niveau van het examen te bewaken overeenkomstig de leerdoelen.

De examencommissie is als volgt samengesteld:

 • De heer S. Boltjes MSc, Project en Change Manager Nationale Nederlanden
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Avans+/ Instituut Scire
 • Mevrouw T.T. Doove, opleidingsmanager Avans+/Instituut Scire
 • De heer A.A.J.P.M. Uiterwaal, eigenaar Uiterwaal P&O B.V.