Wat is de taak van de arbeidsdeskundige en welke rol heeft de verzekeringsarts bij het UWV?

Door: Natascha Schenk Zodra de werknemer een WIA-aanvraag indient, zal het UWV de RIV-toets doen. Daarmee worden de re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordeeld. Er geldt een strikt stappenplan dat gevolgd wordt en op basis waarvan…

WIA voorschot teruggevorderd. Dat zou het UWV toch niet doen?!

Door: Natascha Schenk Het is al weer een jaar geleden dat het UWV naar buiten bracht dat zij de WIA-voorschotten die zijn betaald aan mensen die te lang wachten op een WIA-beoordeling, niet terugvorderen. Een hele opluchting voor veel mensen!…

Ben je als werkgever echt verantwoordelijk voor ieder detail tijdens de re-integratie van je zieke medewerker?

Door: Natascha Schenk In oktober 2020 werd een wetsvoorstel ingediend op basis waarvan loonsancties vanwege een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk zijn. In januari 2021 werd het wetsvoorstel…

Heeft u advies nodig?