Natscha Schenk werkt bij SRK rechtsbijstand/BrandMR. Met enige regelmaat schrijft zij blogs over sociale zekerheid, waarbij de nadruk ligt op arbeidsongeschiktheid. Graag delen wij een aantal van deze blogs hier in het register.

Welke rol speelt medicatiegebruik eigenlijk bij de WIA en ZW-beoordeling?
Je bent ziek en gebruikt medicatie. Van die medicatie heb je ook last. Je hebt veel vervelende bijwerkingen. Moet het UWV daar ook rekening mee houden bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling?

Volledig arbeidsongeschikt
Dat je bijwerkingen hebt, betekent niet per definitie dat je volledig arbeidsongeschikt bent. Dat claimde een werkneemster in een recente zaak. Haar medicatie had moeheid en slaperigheid tot gevolg. De UWV-verzekeringsarts oordeelde dat dit géén reden is om volledige arbeidsongeschikt aan te nemen. De Centrale Raad is het daar mee eens. Wél kan het reden zijn beperkingen op de FML op te nemen.

Bewijslast
Uit eerdere rechtspraak weten wij al dat het niet voldoende is om de bijsluiter te laten zien. Daarin staan namelijk alle bijwerkingen die kunnen optreden. In een juridische procedure moet je aantonen dat:
* je de bijwerkingen ook daadwerkelijk hebt;
* in welke mate dat het geval is; en
* dat je deze bijwerkingen op de datum in geding had.

Tip!
Heb je last van bijwerkingen? Bespreek dit met je (huis)arts en zorg dat daar aantekening van gemaakt wordt in je dossier. In een juridische procedure kun je de betreffende arts vragen om een verklaring of uittreksel van je dossier. Daarmee kun je aantonen dat je daadwerkelijk last hebt van de bijwerkingen en dat dit leidt tot beperkingen.

Meer weten?
De recente uitspraak van de Centrale Raad waarnaar ik verwijs, kun je hier terugvinden:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1975 (r.o. 2 en 4.3)

Andere relevante uitspraken die gaan over de bijwerkingen van medicatie, vind je onder andere hier:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1181 (r.o. 4.1)
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:605 (r.o. 4.3)
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:3338 (r.o. 4.1)
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:579 (r.o. 3.4)

In de uitspraak uit 2013 is duidelijk te lezen wat ten aanzien van de bewijslast van je wordt verwacht:

“In hoger beroep is door appellante geen (nieuwe) medische informatie naar voren gebracht die leidt tot het oordeel dat de belastbaarheid van haar op de datum in geding niet juist is vastgesteld. Niet gebleken is dat de in de overgelegde stukken genoemde bijwerkingen die zich kunnen voordoen, zich daadwerkelijk op de datum in geding bij appellante hebben voorgedaan en wel zodanig dat haar belastbaarheid in relevante mate zou zijn overschat.”